Pazartesi gecesi namazı:

   Pazartesi gecesi namazı: 
 
   A’maş yolu ile gelen bir rivâyette, Enes b. Malik (r.a.), Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı: 
 
   “Bir kimse, anlatılacağı gibi dört rekât namaz kılar ise, Yüce Allah’tan bir dilekte bulunur ise, Yüce Allah onun dileğini yerine getirir. ‘ 
 
   Bu namazı şöyle kılar:
Birinci rekâtında:
Bir kere Fatiha süresi,


On kere İhlâs süresi;İkinci rekâtında:

Bir kere Fatiha süresi,

Yirmi kere İhlâs süresi;

Üçüncü rekâtında:

Bir kere Fatiha süresi,

  Otuz kere İhlâs süresi;

Dördüncü rekâtında:

Bir kere Fatiha süresi,

Kırk kere İhlâs süresi okur.

Bundan sonra teşehhüde oturur ve selam verir.

   Daha sonra şunları okur: Yetmiş beş kere İhlâs süresi,
Yetmiş beş kere, kendisinin ve ana babasının bağışlanmasını Yüce Allah’tan diler.
Yetmiş beş kere Resülullah (s.a.a.) Efendimize salavat okur. 
 
   Bu namazın adına “Hacet namazı’ denir.’1259′ 
 
  Ebu Umâme (r.a.) yolu ile gelen bir başka rivâyette ise, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır: 
 

   “Bir kimse anlatılacağı şekilde pazartesi gecesi iki rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun adını cennet ehli kimseler arasında yazar, isterse o cehennem ehli kimselerden olsun. Açıktan işlediği günahları bağışlanır.   Okuduğu her âyet sayısı kadar hac ve umre sevabı yazılır. Namaz kıldığı bu pazartesiden öbür pazartesiye kadar ölür ise, şehid olarak ölür.

Bu namazın her rekâtında şöyle okur:

Bir kere Fatiha süresi,


On beş kere İhlâs süresi. 
Selam verdikten sonra on beş kere Ayet’el-Kürsi’yi okur

Ve on beş kere Allah-ü Teâlâ’dan bağışlanmasını diler

.”1260“ 

Araç çubuğuna atla