Ölümü hızlandıran günah

“Ölümü hızlandıran günahlar var mıdır?” diye soran Abdullah b. Kevva Yeşkuri’ye İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eyvahlar olsun sana! Tabii ki vardır ve akrabalardan kopmaktır”
01.08.2019
Ölümü hızlandıran günah
 Kur’an’da şöyle buyurulur:
“Sağlam söz verdikten sonra Allah’ın ahdini bozanlar ve Allah’ın birleştirilmesini emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, işte lânet onlara ve kötü yurt, cehennem, onlaradır.” (Ra’d, 25). 
“Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmanız ve akrabalık bağlarını kesmeniz beklenmez mi sizden? İşte, Allah’ın lânetlediği sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği bunlardır.” (Muhammed, 22-23).
İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur:
Resûlullah’ın (s.a.a) kitabında şöyle gördüm: “İnsanlar akrabalarıyla ilişkisini kestiği takdirde mal ve varlıkları kötü insanların eline geçer.” (el-Kafi, 2/374/2).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar sıla-i rahimi terk ettiği zaman servetler kötülerin eline geçer.” (a.g.e. s. 348/8).
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Üç kimse asla cennete girmez: İçki içen kimse, sihirbaz ve akrabalarından kopan kimse.” (el-Hisal, 179/243).
İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ölümü ve yokluğu hızlandıran günahlardan biri de akrabalarından kopmaktır.” (el-Kafi, 2/347/7).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ölümü ve yokluğu hızlandıran günahtan Allah’a sığınırım.”
Abdullah b. Kevva Yeşkuri ayağa kalkarak şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Ölümü hızlandıran günahlar da var mıdır?”
İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Eyvahlar olsun sana! Tabii ki vardır ve akrabalardan kopmaktır.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Halıka’dan sakın. Şüphesiz Halıka insanları öldürür.” Ben, (Ravi) “Halıka nedir?” diye arzettim. İmam şöyle buyurdu: “Akrabalarından kopmak.” (a.g.e. s. 346/2).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “En çirkin günah akrabalık ilişkisini kesmek ve anne babasına eziyet etmektir.” (Gurer’ul-Hikem, 3251).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Akrabalardan kopmakla gazap ve intikam ortaya çıkar.” 8 a.g.e. 4930).
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Aralarında akrabasından kopan birinin olduğu topluluğa rahmet inmez.” (Kenz’ul-Ummal, 6978).
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz melekler aralarında akrabalarından kopan birinin olduğu topluluğa nazil olmaz.” (a.g.e. 6974).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir günah akrabalardan kopmak, hıyanet ve yalan gibi, Allah’ın uhrevi cezanın yanı sıra bu dünyada da işleyene hızla ceza vermesine layık değildir.” (a.g.e. 6986). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu’l-Hikmet).OKAN EGESEL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir