‘Onlar Allah’ın yeryüzündeki emanetleridir’

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Rabbine rağbet eden, günahını hesaba çeken, nefsani isteklerine muhalefet eden, sürekli düşünen, uzun geceler sabahlayan, kalbinde olanın aksini izhar etmeyen kimseye Allah rahmet etsin. Onlar Allah’ın yeryüzündeki emanetleridir ve onlar sebebiyle kullardan belalar def olur”
27.07.2019
‘Onlar Allah’ın yeryüzündeki emanetleridir’
Kur’an’da buyuruluyor ki: “Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Size merhamet edilmesi için, Allah’a ve Peygambere itaat edin.” (Âl-i İmran, 131-132).
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Rabbinizin ömrünüz boyunca nesim rüzgârları vardır. O halde kendinizi bu nesimlerin önüne bırakın ki onlardan bir miktarı da size ulaşsın ve ondan sonra artık asla mutsuzluğa düşmeyesiniz.” (Kenz’ul-Ummal, 21324).
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ömrünüz boyunca hayrı talep edin ve kendinizi Allah’ın nesim rüzgârlarına bırakın. Zira Allah’ın rahmet nesimleri bazen eser ve kullarından dilediğine ulaşır.” (a.g.e. 31325).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Merhamet etmeyene merhamet etmek rahmete engel olur. (Kimsenin canını) baki bırakmayan kimseyi baki bırakmak ümmeti helak eder.” (Gurer’ul-Hikem, 5430).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim insanlara merhamet etmezse Allah, rahmetini ondan alıkoyar.” (a.g.e. 8965).
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın emirlerine itaat ederek kendinizi O’nun rahmetine bırakın.” (Tenbih’ul-Havatir, 2/120).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ölçüsünü bilip haddini aşmayan kimseye Allah rahmet etsin.” (Gurer’ul-Hikem, 5204).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günahına dikkat edip Rabbinden korkan kula Allah rahmet etsin.” (a.g.e. 5205).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Düşünüp ibret alan ve ibret alıp basiret sahibi olan kimseye Allah rahmet etsin.” (Nehc’ul-Belağa, 103. Hutbe).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sabrı hayatının bineği edinen ve takvayı vefatının azığı kılan kimseye Alalh rahmet etsin.” (Gurer’ul-Hikem, 5208).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ecelinden öne geçen, kalacağı yurt ve yücelik mahalli için güzel amelde bulunan kimseye Allah rahmet etsin.” (a.g.e. 5209).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Arzusunu kısaltan, ecelinden öne geçen, fırsatı ganimet bilen ve amelden azık edinen kimseye Allah rahmet etsin.” (a.g.e. 5210).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fırsatı ganimet bilen, amele koşan ve korkudan himmet kemerini kuşanan kimseye Allah rahmet etsin.” (a.g.e. 5211).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Nefsani heva ve hevesine galip gelen ve dünyanın tuzaklarından kaçınan kimseye Allah rahmet etsin.” (a.g.e. 5212).
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Rabbine rağbet eden, (dinini koruyan) günahını hesaba çeken, nefsani isteklerine muhalefet eden, arzularını yalanlayan, sürekli düşünen, uzun geceler sabahlayan, kalbinde olanın aksini izhar etmeyen, bildiğinin en azıyla yetinen kimseye Allah rahmet etsin. Onlar Allah’ın yeryüzündeki emanetleridir ve onlar sebebiyle kullardan belalar def olur.” (el-Bihar, 78/46/59).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir